top of page

Villkor

Introduktion

 

Dessa villkor gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och AW Creative - ägaren och operatören av denna webbplats. Läs dessa villkor noggrant eftersom de påverkar dina juridiska rättigheter. Ditt avtal att följa och vara bundet av dessa villkor anses inträffa vid din första användning av webbplatsen. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor, bör du sluta använda webbplatsen omedelbart.

I dessa villkor, användaren eller användarna betyder en tredje part som har åtkomst till webbplatsen och inte är anställd av AW Creative och agerar inom ramen för sin anställning eller arbetar som konsult eller på annat sätt tillhandahålla tjänster till AW Creative och åtkomst till webbplatsen i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster.

Du måste vara minst 18 år för att använda denna webbplats. Användning av denna webbplats sker på din egen risk. Vi använder en pålitlig plattform och gör rimliga ansträngningar för att underhålla webbplatsen. Vi lämnar dock inga uttryckliga förklaringar eller garantier för säkerheten för din individuella användning av webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan.

Termen "vi", "oss", "vår" och "AW Creative" hänvisar till AW Creative. Termen "webbplats" hänvisar till https://www.awcreative.se och alla dess underdomäner. Termen "användare", "kund", "du" och "din" hänvisar till webbplatsbesökare, kunder, klienter och andra användare av webbplatsen. Termen "produkt", "varor", "mall", "service" och "innehåll" hänvisar till våra förberedda och tidsbesparande mallar, digitala varor , helt anpassningsbara mallar, professionella designmallar, varumärkespaket, pre- utformad redo att redigera mallar för sociala medier, webbdesign, grafik, online digitala tillgångar (produkt), supportarbete och allt webbplatsinnehåll.

Immateriell äganderätt och acceptabel användning

 1. Allt innehåll på webbplatsen, tillhör AW Creative, våra dotterbolag eller andra relevanta tredje parter. I dessa villkor betyder innehåll all text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datakompileringar, sidlayout, underliggande kod och programvara och alla andra former av information som kan lagras i en dator som visas på eller utgör en del på denna webbplats, inklusive sådant innehåll som laddas upp av användare. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att sådant innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som beviljande eller att på annat sätt ger dig licens eller rätt att använda varumärke, logotyp eller servicemärke som visas på webbplatsen utan ägarens tidigare skriftliga tillstånd
   

 2. Du får, för din egen personliga, icke-kommersiella användning, endast göra följande:

  hämta, visa och visa innehållet på en datorskärm

   

 3. Du får inte på annat sätt reproducera, modifiera, kopiera, distribuera eller använda för kommersiellt syfte något innehåll utan skriftligt tillstånd från AW Creative

   

Förbjudet användning

 

Du får inte använda webbplatsen för något av följande syften:

 • på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller störa någon annans användning eller njutning av webbplatsen;
   

 • på något sätt som är skadligt, olagligt, kränkande, trakasserande, hotande eller i strid med gällande lagar
   

 • att göra, överföra eller lagra elektroniska kopior av innehåll som är skyddat av upphovsrätt utan ägarens tillstånd.
   

Användning och samtycke

 

Genom att köpa eller använda någon av våra produkter eller tjänster accepterar du att följa dessa användarvillkor såväl som våra ansvarsfriskrivningar , villkor och integritetspolicy och andra villkor som kan gälla, och du är skyldig att agera i enlighet med dem. Att komma åt, köpa eller använda våra produkter, tjänster eller programmaterial utgör på något sätt användning av programmet, produkter, tjänster och programmaterial, och ditt avtal att vara bundet av dessa användarvillkor. Alla produkter ägs och tillhandahålls av AW Creative, som tillhandahåller digitala produkter.

Dessa är de villkor som gäller när vi säljer alla produkter eller tjänster till dig. Innan du gör en beställning på webbplatsen kommer du att bli ombedd att acceptera dessa villkor genom att klicka på knappen märkt : "Jag accepterar". Om du inte klickar på knappen kommer du inte att kunna fullfölja din beställning.

Länkar till andra webbplatser

 1. Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om inte uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under kontroll av AW Creative eller hos våra dotterbolag.
   

 2. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och friskriver oss från ansvar för alla former av förluster eller skador som uppstår till följd av användningen av dem.
   

 3. Införandet av en länk till en annan webbplats på denna webbplats innebär inte någon godkännande av webbplatserna själva eller av de som har kontroll över dem.

   

Webbplatsens tillgänglighet och ansvarsfriskrivningar
 

 • Alla onlineanläggningar, verktyg, tjänster eller information som AW Creative gör tillgängliga via webbplatsen tillhandahålls "som den är" och på "som tillgänglig". Vi ger ingen garanti för att tjänsten är fri från fel och / eller fel. I den maximala utsträckning som lagen tillåter tillhandahåller vi inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för lämplighet för ett visst syfte, informationens noggrannhet, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet. AW Creative är inte skyldigt att uppdatera information på webbplatsen.
   

 • Samtidigt som AW Creative använder rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är säker och fri från fel, virus och annan skadlig programvara, ger vi ingen garanti eller garanti i detta avseende och alla användare tar ansvar för sin egen säkerhet, det för deras personliga detaljer och deras datorer.
   

 • AW Creative påtar sig inget ansvar för störningar eller bristande tillgång till webbplatsen.
   

 • AW Creative förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller avbryta någon del (eller hela) webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, tillgängliga produkter och / eller tjänster. Dessa villkor ska fortsätta att gälla för alla modifierade versioner av webbplatsen såvida det inte uttryckligen anges annat.

   

Ansvarsbegränsning
 

 1. Ingenting i dessa villkor kommer att: (a) begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår eller din försumlighet, i tillämpliga fall; (b) begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felrepresentation; eller (c) begränsa eller utesluta något av våra eller dina skyldigheter på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.
   

 2. Vi ansvarar inte för dig med avseende på förluster till följd av händelser som ligger utanför vår rimliga kontroll.
   

 3. I största möjliga utsträckning tillåtet enligt lag, tar AW Creative inget ansvar för något av följande:
   

  1. eventuella affärsförluster, såsom vinstförlust, inkomst, intäkter, förväntat besparingar, affärer, kontrakt, goodwill eller kommersiella möjligheter;
    

  2. förlust eller korruption av data, databas eller programvara;
    

  3. all särskild, indirekt eller följdskada.

    

Allmän
 

 • Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt dessa villkor där vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
   

 • Dessa villkor kan varieras av oss då och då. Sådana reviderade villkor kommer att gälla på webbplatsen från publiceringsdatumet. Användare bör kontrollera villkoren regelbundet för att säkerställa kännedom om den dåvarande versionen.
   

 • Dessa villkor tillsammans med integritetspolicy och kakor-policy innehåller hela avtalet mellan parterna om dess ämne och ersätter alla tidigare diskussioner, arrangemang eller avtal som kan ha ägt rum i förhållande till villkoren.
   

 • Avtalslagen (tredje parts rättigheter) ska inte tillämpas på dessa villkor och ingen tredje part har någon rätt att verkställa eller förlita sig på någon bestämmelse i dessa villkor.
   

 • Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i dessa villkor (eller del av en bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, kommer den bestämmelsen eller delbestämmelsen, i den utsträckning som krävs, att anses raderad, och giltighet och verkställbarhet av de andra bestämmelserna i dessa villkor påverkas inte.

   

Online-handel

 

Vissa avsnitt på webbplatsen eller dess innehåll kan tillåta dig att köpa. När du köpte vårt erbjudande fick du ett rimligt meddelande om att dessa användarvillkor fanns. Genom att gå vidare med ditt köp accepterade du och fortsätter att följa dessa användarvillkor, samt eventuella ansvarsfriskrivningar och integritetsinformation som finns i dessa användarvillkor. 
 

Du frigör oss, våra dotterbolag, vårt betalningsbehandlingsföretag och handlare från alla skador som du ådrar dig, och samtycker till att inte göra anspråk på oss eller dem, som uppstår från ditt köp eller användning av vår webbplats eller dess innehåll.
 

 1. Beskrivningen av tjänsterna och eventuella varor finns på webbplatsen, kataloger, broschyrer eller andra former av reklam.
   

 2. När det gäller tjänster och varor som görs enligt dina speciella krav, är det ditt ansvar att se till att all information eller specifikation du tillhandahåller är korrekt.
   

 3. Alla tjänster som visas på webbplatsen är beroende av tillgänglighet.
   

 4. Vi kan göra ändringar av tjänsterna som är nödvändiga för att följa gällande lagar eller säkerhetskrav. Vi kommer att meddela dig om dessa ändringar.

   

1.Kunderansvar
 

Du måste samarbeta i alla frågor som rör tjänsterna, ge oss och våra auktoriserade anställda och representanter tillgång till all information som krävs för att utföra tjänsterna och erhålla nödvändiga licenser och samtycke ( om inte annat avtalats).
 

Underlåtenhet att följa ovanstående är ett kundinställning som ger oss rätt att avbryta utförandet av tjänsterna tills du avhjälper det eller om du inte avhjälper det efter vår begäran, kan vi avsluta tjänsten med omedelbar verkan på skriftligt meddelande till dig.
 

Du samtycker till att du inte kommer att använda vår webbplats eller dess uppförande på något sätt som orsakar eller sannolikt kan orsaka att webbplatsen, innehållet eller åtkomsten till dem avbryts, skadas eller försämras på något sätt. Du förstår att du ensam ansvarar för all elektronisk kommunikation och innehåll som skickas från din dator till denna webbplats och dess innehåll och till oss.
 

Att efterge sig någon tredje part eller på annat sätt vilseleda om dina bidrags ursprung.
 

För att reproducera, duplicera, kopiera eller återförsälja någon del av våra program, produkter, tjänster eller programmaterial på ett sätt som inte uppfyller dessa användarvillkor eller något annat avtal med oss.
 

Du accepterar att endast köpa varor eller tjänster för dig själv eller för en annan person som du är lagligt tillåtet att göra.
 

Du samtycker till att vara ekonomiskt ansvarigt för alla köp som du eller någon som handlar på din vägnar via webbplatsen. Du samtycker till att använda webbplatsen och dess innehåll endast för legitima, icke-kommersiella syften och inte för spekulativa, falska, bedrägliga eller olagliga ändamål.

 

2. Försäljning

 

Beskrivningen av tjänsterna och alla varor på vår webbplats utgör inte ett avtalserbjudande att sälja tjänsterna eller varorna. När en beställning har skickats in på webbplatsen, kan vi avvisa den av någon anledning, även om vi försöker berätta er orsaken utan dröjsmål.
 

Beställningsprocessen anges på webbplatsen. Varje steg låter dig kontrollera och ändra eventuella fel innan du skickar ordern. Det är ditt ansvar att kontrollera att du har använt beställningsprocessen korrekt.
 

En slutförd försäljning kommer att bildas för tjänsterna och alla varor som beställs efter betalning mottagits, kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar beställningen ( orderbekräftelse ) Du måste se till att orderbekräftelsen är fullständig och korrekt och informera oss omedelbart om eventuella fel. Vi är inte ansvariga för eventuella felaktigheter i den beställning som du gör. Du kommer att få orderbekräftelsen inom rimlig tid efter att du har slutfört beställningen.

Om du köper eller får åtkomst till något av vårt programmaterial genom våra produkter eller tjänster, kommer du att betraktas som vår licensinnehavare. För att undvika tvivel är allt innehåll som erhållits via oss vår egendom och du beviljas en icke-överlåtbar licens för personligt, icke-kommersiellt bruk, endast begränsat till dig (om inte annat avtalats). Detta innebär att du inte får använda våra produkter eller tjänster eller programmaterial på ett sätt som utgör en kränkning av våra rättigheter eller på ett sätt som inte har godkänts.

 

Produkter (digitala varor)
 
 • Produkterna kommer att levereras som en omedelbar nedladdning efter köpet
   

 • Du får * livslängd åtkomst till produkten
   

 • Återförsäljning och delning av redigeringslänkar är INTE tillåtet.
   

Tjänster som tillhandahålls av AW Creative

Vi kommer att leverera tjänsterna, inklusive alla varor, till leveransplatsen vid tidpunkten eller inom den överenskomna perioden eller, om vi inte uppfyller något avtal:
 

 • för tjänster inom rimlig tid; och

 • för varor kommer produkterna att levereras som en omedelbar nedladdning efter köpet.
   

Hur som helst, oavsett händelser utanför vår kontroll, om vi inte levererar tjänsterna i tid, kan du kräva att vi reducerar avgifterna.
 

På grund av de tjänster och / eller produkter som har digitala karaktär , kommer återbetalningar inte att ges om inte annat anges skriftligen.
 

Vi beskriver och visar våra produkter och tjänster så exakt som möjligt. Vänligen acceptera dock inte att webbplatsen är helt korrekt, aktuell eller felfri. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta en beställning med en felaktig prislista.
 

Produkter och tjänster erbjuds under förutsättning att vi accepterar din beställning eller begäran. Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon order, person eller enhet, utan skyldigheten att ange skäl för detta. Ingen beställning anses accepterad av oss förrän betalningen har behandlats. Vi kan när som helst ändra eller avbryta någon aspekt eller funktion på webbplatsen, produkten eller tjänsten, under förutsättning att vi uppfyller vårt tidigare ansvar gentemot dig baserat på godkännande av din betalning.
 

Vi kommer att tillhandahålla tjänsterna med rimlig skicklighet och omsorg. Din integritet är avgörande för oss. Vi respekterar din integritet och följer den allmänna dataskyddsförordningen när det gäller din personliga information.

Där du tillhandahåller personuppgifter till oss så att vi kan tillhandahålla tjänster och varor till dig och vi behandlar dessa personuppgifter under tillhandahållandet av tjänster och varor till dig, kommer vi att uppfylla våra skyldigheter enligt lagen om dataskydd:
 

 • före eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter, kommer vi att identifiera de syften för vilka information samlas in;
   

 • vi kommer bara att behandla personuppgifter för de identifierade syftena;
   

 • vi kommer att respektera dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter; och
   

 • vi kommer att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter är säkra.

   

Återbetalning

All försäljning av AW Creative-produkter och tjänster är slutgiltiga. På grund av våra produkters digitala karaktär, kommer ingen återgivning, utbyte eller återbetalning att ges under några omständigheter. AW Creative accepterar inte beställningsavbokningar när betalningen har mottagits och accepterats.
 

Om det finns ett problem på grund av ett fel från vår sida som hindrar dig från att använda varorna och tjänsterna kommer vi att överväga att återbetala dig delvis eller helhet. För att få en återbetalning måste du ge oss möjlighet att lösa problemet först genom att:
 

 • Ger support via e-post

 • Ger dig en fil-ersättning
   

Om du inte ger oss möjlighet att lösa problemet med ovanstående metoder kommer ingen återbetalning att utfärdas.

 

 

Uppsägning

Om vi ​​när som helst anser att du har brutit mot dessa villkor, ska vi omedelbart avsluta din användning av vår webbplats och all relaterad kommunikation som vi anser vara lämplig. Det är inom vårt eget gottfinnande att tillåta användares åtkomst till vår webbplats, och vi kan återkalla denna åtkomst när som helst utan föregående meddelande.
 

Support

Kundtjänst tillhandahålls av AW Creative. 

Allt stöd som kräver omfattande arbete erbjuds till AW Creative's kunder mot en extra avgift - se SERVICE

 

Beställer du en av SERVICE- paket så i beskrivning står det vilken hjälp du får och självklart vi hjälper dig tills vi är färdiga med ditt projekt. 
 

Färdiga mall från butiken


Om du köper en färdig mall i butiken och behöver hjälp med redigering (färg, font etc) så se först videotutorial (du får den med din beställning). Om du fortfarande har problem och behöver hjälp, men du hittar inte det under kategori SERVICE så kontakta mig - beskriv gärna hur jag kan hjälpa dig, vad du behöver hjälp med etc. Vi hittar lösning. 

bottom of page